Projektowanie domów pasywnych i energooszczędnych

EcoFriendlyProject to propozycja projektu przyjaznego dla środowiska, maksymalnie obniżającego koszty związane z użytkowaniem obiektu mieszkalnego. W naszej ofercie, oprócz rozwiązań standardowych, posiadamy także projektowanie domów energooszczędnych i pasywnych.

W przeciprojektowanie domów energooszczędnych Poznańwieństwie do budownictwa tradycyjnego, dzięki zastosowanym rozwiązaniom, wzrasta efektywność energetyczna, umożliwiająca znaczące obniżenie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości. Innowacyjność tej technologii, zamiast na wprowadzaniu dodatkowych rozwiązań, skupia się na poprawie parametrów, elementów i systemów istniejących w każdym budynku.

Praktyka pokazuje, że zapotrzebowanie na energię w takich obiektach, jest ośmiokrotnie mniejsze, niż w tradycyjnych budynkach, wznoszonych według obowiązujących norm. Dlatego wymagają precyzyjnego zaprojektowania i wykonania oraz specjalistycznej wiedzy, którą oferujemy Państwu, jako jedno z nielicznych biur architektonicznych na rynku.

W ramach współpracy, zapewniamy dokładną analizę możliwości wybudowania domu energooszczędnego lub pasywnego, oraz ciekawą, indywidualną architekturę, wpisującą się w ideę zrównoważonego rozwoju, o najwyższych walorach estetycznych.

Połączenie najnowszych technologii, celujących w maksymalne wykorzystanie energii ze środowiska, z dopasowaniem do lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, staje się coraz bardziej popularnym trendem architektonicznym, wychodzącym naprzeciw problemom kryzysu energetycznego i globalizacji.

Co to jest dom energooszczędny?

Budynek energooszczędny to taki, który zużywa możliwie jak najmniejszą ilość energii przy codziennej eksploatacji – pracy urządzeń gospodarstwa domowego, oświetleniu, ogrzewaniu. Przyczynia się jednocześnie do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz wykorzystuje źródła energii odnawialnej – gruntowej, słonecznej, wiatrowej, biomasy.

Główne założenia domu energooszczędnego:

 • ograniczenie poziomu zużycia energii
 • redukcja emisji dwutlenku węgla
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii

Jak zbudować dom energooszczędny?

 • zaprojektować jak najbardziej zwartą bryłę budynku, ściany i dach bez załamań
 • przeszklenia umieszczać od strony południowej
 • rozplanować układ wnętrz, tak by pomieszczenia użytkowane w mniejszym stopniu stanowiły strefę buforową

Co zyskujemy?

Oszczędność w postaci niższych kosztów utrzymania obiektu, oraz obniżenie niekorzystnego wpływu emisji gazów cieplarnianych.

Co to jest dom pasywny?

Budynek pasywny to nowatorska koncepcja w budownictwie, która zapewnia użytkownikom, przez cały rok, bardzo wysoki komfort cieplny. Jak sama nazwa wskazuje, do ogrzewania budynku wykorzystywana jest energia cieplna, powstająca w sposób „pasywny” – uzyskana z promieniowania słonecznego, ciepła ziemi, ciepła osób i urządzeń, ciepła odzyskanego z wentylacji, bez wykorzystania aktywnych i rozbudowanych systemów ogrzewania. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest minimalizowanie kosztów (nawet ośmiokrotnie w stosunku do standardowych technologii) związanych z użytkowaniem takiego budynku. Oprócz efektywnych metod ogrzewania, pasywność budynku objawia się również w zapewnieniu optymalnej temperatury wewnątrz, w czasie gorących dni.

Budownictwo pasywne stanowi alternatywę dla tradycyjnych metod. Ponadto jest rozwiązaniem niezwykle uniwersalnym, ponieważ każdy obiekt może być zaprojektowany i wybudowany w tej technologii. Kosztem niewiele większych nakładów inwestycyjnych, uzyskuje się bezpieczeństwo energetyczne, komfort cieplny i szybki zwrot kosztów w trakcie użytkowania.

Dom pasywny to rozwinięta forma domu energooszczędnego, który budowany jest z myślą o biernym pozyskaniu energii z otoczenia.

Główne założenia dla domu pasywnego:

 • ograniczenie strat ciepła
 • pasywna optymalizacja zysków z energii odnawialnej (słońce, powietrze, grunt, wiatr, woda, itp.)

Jak zbudować dom pasywny?

 • odpowiednio ustawić bryłę budynku w stosunku do stron świata
 • osłonić budynek od strony północnej np. gęstym zadrzewieniem
 • bardzo dobrze zaizolować ściany zewnętrzne, posadzkę i dach
 • zadbać o rozwiązanie detali architektonicznych tak by ograniczyć mostki termiczne – specjalne rozwiązania dla balkonów, ścian piwnicznych itp.
 • dom wyposażyć w elementy odzyskujące ciepło wytwarzane ze słońca, urządzeń itp.
 • wykorzystać kolektory słoneczne do ogrzewania ciepłej wody

Co zyskujemy?

Prosty, genialny, komfortowy dom, na użytkowanie którego nie wydamy fortuny.

 

 

CERTYFIKATY: 

Certyfikat za udział w warsztatach o projektowaniu domów pasywnych
Certyfikat za uczestnictwo w szkoleniu z projektowania domów pasywnych i energooszczędnych

Nasze projekty:

Projekt domu jednorodzinnego energooszczędnego poznań ławica SIS ARCHITEKCI 1a
Projekt domu pasywnego Poznań
Projekt domu energooszczędnego Poznań Rosnówko