Plac Wileński

Konkurs na Plac Wileński w Drezdenku – Wyróżnienie Honorowe

Na zdjęciach archiwalnych z lat 50 tych oraz wcześniejszych, przestrzeń Placu Wileńskiego tętniła życiem. Wraz z upływem lat nastąpiła degradacja przestrzeni i aktualnie Plac przekształcił się w parkingi. Podążając za przemianami,  które dzieją się w polskich miastach, pragniemy przywrócić mieszkańcom należną im przestrzeń publiczną. Służyć ma to rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, a wraz z nim podniesieniu świadomości potrzeby przestrzeni miejskich aktywujących międzyludzkie relacje. W projekcie chcemy zaakcentować wartości historyczne i sentymentalne Placu  Wileńskiego  poprzez  wydobycie walorów połączeń przestrzennych tworzących się na osiach widokowych.


Koncepcja zagospodarowania zakłada przesunięcie placu w kierunku północnym. Uzasadnieniem dla takiego układu jest fakt, że w punktach zlokalizowanych na jezdni ulicy Plac Wileński (północny odcinek) przebiegają najciekawsze osie widokowe w kierunku Starego Rynku oraz Kościoła. pw. Przemienienia Pańskiego, które w aktualnym ustawieniu placu są niewidoczne. Uważamy, że właśnie te widoki i otwarcia przestrzenne nadadzą  Placowi Wileńskiemu  swoistego charakteru i zmienią sposób odbierania przestrzeni.

Plusy przesunięcia placu  w kierunku północnym:

– Oddanie placu mieszkańcom dzięki ograniczeniu ruchu kołowego i wprowadzeniu jezdni dwukierunkowej
– Naprowadzenie przechodniów na najważniejsze punkty widokowe
– Zaakcentowanie budynku Urzędu Miasta
– Oddzielenie parkingu od placu zieleńcem, przez co plac staje się przestrzenią spokojną i bezpieczną dla pieszych i rowerzystów. Przestrzeń parkingu staje się usystematyzowana.
– Rzeźba znajdująca się na końcu traktu pieszego idącego przez Stary Rynek w kierunku ul. Bolesława Chrobrego jest swoistym zwieńczeniem traktu i jest wskazaniem miejsca, w którym krystalizują się najciekawsze widoki przestrzeni na placu.
– zaprojektowana zieleń jest kontynuacją istniejącego ciągu zieleni ciągnącego się od Placu Wolności wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego.
– otwarta przestrzeń placu daje możliwość organizacji imprez okolicznościowych np. realizację wystaw, koncertów, pokazów
– zaprojektowany układ zieleni umożliwia odcięcie się od gwaru otoczenia przesunięcie przystanku autobusowego w ciąg ulicy Lwowskiej spowoduje utrzymanie spokoju i harmonii w obrębie placu
– wielowariantowość spędzania czasu co w efekcie sprzyja rozwojowi lokalnych relacji społecznych
– zaproponowanie wysokich walorów estetycznych i użytkowych przekształconej przestrzeni

Skills: Urbanistyka

Konkurs na Plac Wileński w Drezdenku – Wyróżnienie Honorowe

Na zdjęciach archiwalnych z lat 50 tych oraz wcześniejszych, przestrzeń Placu Wileńskiego tętniła życiem. Wraz z upływem lat nastąpiła degradacja przestrzeni i aktualnie Plac przekształcił się w parkingi. Podążając za przemianami,  które dzieją się w polskich miastach, pragniemy przywrócić mieszkańcom należną im przestrzeń publiczną. Służyć ma to rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, a wraz z nim podniesieniu świadomości potrzeby przestrzeni miejskich aktywujących międzyludzkie relacje. W projekcie chcemy zaakcentować wartości historyczne i sentymentalne Placu  Wileńskiego  poprzez  wydobycie walorów połączeń przestrzennych tworzących się na osiach widokowych.


Koncepcja zagospodarowania zakłada przesunięcie placu w kierunku północnym. Uzasadnieniem dla takiego układu jest fakt, że w punktach zlokalizowanych na jezdni ulicy Plac Wileński (północny odcinek) przebiegają najciekawsze osie widokowe w kierunku Starego Rynku oraz Kościoła. pw. Przemienienia Pańskiego, które w aktualnym ustawieniu placu są niewidoczne. Uważamy, że właśnie te widoki i otwarcia przestrzenne nadadzą  Placowi Wileńskiemu  swoistego charakteru i zmienią sposób odbierania przestrzeni.

Plusy przesunięcia placu  w kierunku północnym:

– Oddanie placu mieszkańcom dzięki ograniczeniu ruchu kołowego i wprowadzeniu jezdni dwukierunkowej
– Naprowadzenie przechodniów na najważniejsze punkty widokowe
– Zaakcentowanie budynku Urzędu Miasta
– Oddzielenie parkingu od placu zieleńcem, przez co plac staje się przestrzenią spokojną i bezpieczną dla pieszych i rowerzystów. Przestrzeń parkingu staje się usystematyzowana.
– Rzeźba znajdująca się na końcu traktu pieszego idącego przez Stary Rynek w kierunku ul. Bolesława Chrobrego jest swoistym zwieńczeniem traktu i jest wskazaniem miejsca, w którym krystalizują się najciekawsze widoki przestrzeni na placu.
– zaprojektowana zieleń jest kontynuacją istniejącego ciągu zieleni ciągnącego się od Placu Wolności wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego.
– otwarta przestrzeń placu daje możliwość organizacji imprez okolicznościowych np. realizację wystaw, koncertów, pokazów
– zaprojektowany układ zieleni umożliwia odcięcie się od gwaru otoczenia przesunięcie przystanku autobusowego w ciąg ulicy Lwowskiej spowoduje utrzymanie spokoju i harmonii w obrębie placu
– wielowariantowość spędzania czasu co w efekcie sprzyja rozwojowi lokalnych relacji społecznych
– zaproponowanie wysokich walorów estetycznych i użytkowych przekształconej przestrzeni